Законодательство Украины

 

Лист №10-36-9470 від 20.07.2010

Фонд державного майна

Щодо застосування індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва під час проведення оцінки нерухомого майна

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
           20.07.2010 N 10-36-9470
 
                   Регіональним відділенням,
                   представництвам
                   Фонду державного
                   майна України
 
 
      Щодо застосування індексів зміни ринкової
        вартості будівельно-монтажних робіт,
        продукції промислового виробництва
      під час проведення оцінки нерухомого майна
 
 
   З метою забезпечення єдиного методологічного підходу  до
визначення  вартості об'єктів нерухомості під час проведення
незалежної оцінки шляхом застосування методів витратного підходу
Фонд державного майна України як орган, що здійснює державне
регулювання оціночної діяльності в Україні, надає роз'яснення щодо
застосування індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних
робіт, продукції промислового виробництва.
 
   Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
(далі - Мінрегіонбуд) визначає індекси зміни ринкової вартості
будівельно-монтажних робіт, промислової  продукції,  продукції
підприємств  будівельних  матеріалів, виробів та конструкцій,
продукції підприємств машинобудування (далі - індекси), які на
підставі того, що зазначені індекси та показники застосовуються
для приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний
рівень  цін  під  час  визначення  вартості  будівництва,
використовуються суб'єктами оціночної діяльності для визначення
вартості заміщення (відтворення) відповідних об'єктів нерухомості.
 
   Відповідно до листа Мінрегіонбуду від 13.07.2009 N 9/11-1028
( v1028661-09 ), яким були надані зазначені індекси станом на
1 липня 2009 р., і пізніших листів Мінрегіонбуду з таких питань
період 01.01.91 - 01.01.2006, який до того  розбивався  на
одинадцять періодів, був об'єднаний в один період, внаслідок чого
капітальні вкладення різних років, наприклад 1992 та  2005,
приводяться  у поточний рівень шляхом застосування однакових
коефіцієнтів, що не відповідає  дійсності  і  приводить  до
викривлення отриманих результатів розрахунків" вартості заміщення
(відтворення) об'єктів нерухомості.
 
   Відповідно до отриманого Фондом державного  майна  листа
Мінрегіонбуду від 22.06.2010 N 2/12-10/8848 з метою приведення
вартості витрат, визначеної станом на дату, що входить до періоду
01.01.91 - 01.01.2006, до вартості відповідних витрат станом на
дату оцінки, яка була визначена на дату після 1 липня 2009 р.,
потрібно  застосувати  добуток  двох  індексів,  визначених
Мінрегіонбудом станом на 01.05.2009 та станом на останню дату, яка
передує даті оцінки. У подальшому приведення вартості витрат у
будівництві, визначену на підставі цін, що діяли раніше, до дати
оцінки здійснюється аналогічним способом.
 
   Наприклад, якщо  вартість будівельно-монтажних робіт була
визначена виходячи з цін, що діяли на 1 жовтня 2004 року, то для
її приведення  до дати оцінки, яка визначена на 31 березня
2010 року, потрібно застосувати добуток двох індексів, визначених
Мінрегіонбудом станом на 01.05.2009 та станом на 01.04.2010:
2,34 х 1,01 = 2,3634.
 
 Заступник Голови Фонду                Є.ГригоренкоУкраина онлайн