Законодательство Украины

 

Наказ №700 від 13.07.2010

МОН

Про внесення змін до наказу МОН від 27.11.2008 р. N 1075

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.07.2010 N 700
 
 
         Про внесення змін до наказу МОН
           від 27.11.2008 р. N 1075
 
 
   У зв'язку із змінами керівного складу, структури та штатного
розпису Міністерства освіти і науки України Н А К А З У Ю:
 
   1. У пункті 4 наказу МОН від 27.11.2008  р.  N  1075
( v1075290-08 ) "Про затвердження складу Наукової ради МОН та
секцій  за  фаховими  напрямами"   слова   "Департаменту
науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.):" замінити на
слова "Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих
навчальних закладів (Гончаренко М.Ф.):".
 
   2. Внести  такі  зміни  до  додатка  1  наказу  МОН
від 27.11.2008 р. N 1075 ( v1075290-08 ) "Про затвердження складу
Наукової ради МОН та секцій за фаховими напрямами":
 
   2.1. Включити до складу Наукової ради Міністерства освіти і
науки України: Суліму Євгена Миколайовича - д.філос.н., проф.,
заступника Міністра освіти і науки України, голову ради;
   Гончаренка Михайла Федоровича  -  директора  департаменту
наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів
Міністерства освіти і науки, заступника голови ради;
   Баляснікову Євгенію Володимирівну - головного спеціаліста
відділу  ліцензійної  експертизи  та  нормативно-правового
забезпечення департаменту наукової діяльності та ліцензування
вищих  навчальних  закладів  Міністерства  освіти  і  науки,
відповідального секретаря ради.
 
   2.2. Виключити зі складу Наукової ради Міністерства освіти і
науки України: Стріху Максима Віталійовича - д.ф.-м.н., проф.,
заступника Міністра освіти і науки України;
   Свіженка Віктора  Олексійовича  -  к.біол.н.,  директора
департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і
науки України;
   Сандигу Інну Володимирівну - начальника відділу фінансування
вузівської  науки  департаменту  економіки  та  фінансування
Міністерства освіти і науки України.
 
   3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих
навчальних закладів (Гончаренко М.Ф.) довести цей наказ  до
підпорядкованих  вищих  навчальних  закладів  III-IV  рівнів
акредитації та наукових установ.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра освіти і науки України Є.М.Суліму.
 
 Міністр                       Д.В.ТабачникУкраина онлайн