Законодательство Украины

 

Лист №11-311/1144-4325 від 24.03.2009

Національний банк України

Про введення в обіг ювілейної монети "Андрій Лівицький"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
               Л И С Т
 
         24.03.2009 N 11-311/1144-4325
 
                   Операційному
                   і територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   Центральному сховищу,
                   Департаменту
                   зовнішньоекономічних
                   відносин,
                   Асоціації українських
                   банків,
                   банкам України та їх філіям
 
 
        Про введення в обіг ювілейної монети
            "Андрій Лівицький"
 
 
   Національний банк  України,  продовжуючи  серію  "Видатні
особистості України", уводить в обіг 27 березня 2009 року ювілейну
монету "Андрій Лівицький"  номіналом  2  гривні,  присвячену
українському правознавцю, державному і громадському політичному
діячеві - Андрію Миколайовичу Лівицькому.
 
   Монету виготовлено  з  нейзильберу,  якість карбування -
"спеціальний анциркулейтед", маса - 12,8 г, діаметр - 31,0 мм,
тираж - 35000 штук. Гурт монети рифлений.
 
   На аверсі монети в центрі зображено малий Державний Герб
України, під ним - рік карбування монети - 2009, по колу розміщено
написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), ДВІ ГРИВНІ (унизу) та
логотип Монетного двору Національного банку України.
 
   На реверсі монети зображено портрет А.М.Лівицького та написи:
АНДРІЙ ЛІВИЦЬКИЙ - півколом, з правого боку від портрета - роки
життя 1879/1954, унизу півколом - ПРЕЗИДЕНТ УНР В ЕКЗИЛІ.
 
   Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптор - Святослав Іваненко, Володимир Дем'яненко.
 
   Ювілейна монета номіналом 2 гривні є дійсним  платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
 
 Виконавчий директор з питань
 готівково-грошового обігу               О.В.Дащенко
Украина онлайн